[Mỹ] Học Bổng Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Pace Năm 2017

29-07-2017
Học bổng Đại học Pace cho Sinh viên Quốc tế tại Hoa Kỳ, năm 2018
Đại học Pace đang cung cấp học bổng dựa trên thành tích học tập dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng dành cho sinh viên để theo học chương trình đại học.
Học bổng Merit của Đại học Pace là thước đo để các bậc phụ huynh nhìn thấy được sự cố gắng, công sức của sinh viên dựa trên thành tích học tập của họ.

Cấp độ: Học bổng theo chương trình cử nhân.

Môn học: Học bổng được trao cho tất cả các môn học do Nhà trường cung cấp.

Học bổng: Số lượng học bổng sẽ thay đổi.

Học bổng chỉ được áp dụng tại Hoa Kỳ

Điều kiện: Đại học Pace cung cấp học bổng cũng như tiền trợ cấp phụ thuộc vào bằng khen và nhu cầu cần thiết. Học bổng do Nhà trường tài trợ sẽ được trao cho sinh viên dựa trên thành tích học tập, hỗ trợ cho cộng đồng và nhu cầu tài chính. Để đạt đủ điều kiện, sinh viên phải được công nhận là sinh viên theo học trong một chương trình bằng cấp.
Quốc tịch: Tất cả sinh viên quốc tế đều được nộp đơn xin Học bổng

Yêu cầu để nhập học đại học
Yêu cầu đầu vào:
Yêu cầu kiểm tra: Điểm SAT / ACT phải được nộp cùng với đơn xin xét học bổng đối với sinh viên năm thứ nhất.
Yêu cầu về Anh ngữ: Tất cả sinh viên quốc tế nộp đơn mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ thì phải cung cấp bằng cấp về khả năng tiếng Anh.

Cách thức nộp đơn: Sinh viên không cần hoàn thành Đơn xin Trợ cấp Sinh viên Liên bang (FAFSA) để nộp đơn xin học bổng. Tuy nhiên,Nhà trường sẽ yêu cầu thêm các hình thức và thông tin cần thiết đối với sinh viên quốc tế để xem xét theo học tại Đại học Pace. Tất cả các tài liệu hỗ trợ của đơn đăng ký phải được gửi trực tiếp đến Đại học Pace.
Tài liệu đính kèm:
·        Đơn xin và chi phí
·        Thư giới thiệu
·        Một bài luận văn / giới thiệu cá nhân
·        Mô tả khóa học hoặc giáo trình (bằng tiếng Anh) của những trường dạy các môn học thuộc trình độ sau bậc trung học đã tham dự (chỉ cần đơn xin chuyển trường).
·        Điểm thi chính thức và các tài liệu giáo dục khác phải được gửi trực tiếp từ chính quyền kiểm định hoặc cơ quan kiểm tra.
·        Bảng điểm chính thức, văn bằng, và điểm kiểm tra của trường trung học và sau trung học đã tham dự (bằng tiếng Anh).

Hạn chót: Ngày 1 tháng 11 năm 2017
Để biết thêm chi tiết,hãy truy cập vào đường link sau đây: https://www.pace.edu/admissions-aid/undergraduate-admissions/international/scholarships
 
 
 
Mọi chi tiết xin liên hệ
INTERNATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT
2N Dinh Bo Linh, Ward 15, Binh Thanh District, HCM City, Vietnam
Tel: (+84)8 7300 0234
Email: phuongdinh@interedu.com.vn
Hotline: 0933918868 (Ms Phuong)
 
 
 
 
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com