[Mỹ] Học Bổng Toàn Phần / Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Miami Năm 2017

26-07-2017
Những sinh viên quốc tế mới
Học bổng President
Các học sinh xem xét học bổng học thuật phải có thành tích học tập đáng kể. Những người được chọn để nhận học bổng phải chấp nhận trải qua chương trình học đầy thử thách, kiếm được điểm cao nhất, và đứng đầu hồ sơ xin học bổng của nhà trường. Học sinh sẽ được tự động xem xét học bổng President khi họ xin nhập học vào trường. Các sinh viên được chọn để nhận học bổng President sẽ được Văn phòng Nhập học Đại học thông báo vào cuối tháng 3 thông qua tài khoản CaneLink của mình. Sinh viên đăng ký học bằng Cử nhân lần thứ hai không được nhận Học bổng President.

Khoản tiền của Học bổng:
Mức từ $ 18,000 đến $ 28,000 mỗi năm

Giải thưởng cho Thành tích Canes
Giải thưởng dựa trên thành tích nhằm công nhận các sinh viên có thành tích đáng kể trong và ngoài lớp học.

Khoản tiền của Học bổng:
Mức từ $ 5,000 - $ 16,000 mỗi năm

Học bổng và Học phí Cao nhất:
Các sinh viên cạnh tranh nhất về học thuật được nhận vào lớp học sinh giỏi có thể được xem xét học bổng Premier Scholarship.
¹ Học bổng Stamps - Toàn bộ học phí tham dự cộng với một khoản trợ cấp
¹ Học bổng Ronald A. Hammond - Toàn bộ học phí
¹ Học bổng Isaac Bashevis Singer - Toàn bộ học phí
¹Học bổng Marta S. and L. Austin Weeks Endowed - Toàn bộ học phí
 
Chỉ áp dụng ED hoặc EA để đủ tiêu chuẩn
Sinh viên đăng ký cho các điều khoản trong tương lai nên sử dụng thông tin học bổng này như một hướng dẫn chung. Học bổng có thể thay đổi đối với những người nộp đơn trong tương lai.
Học bổng, khi kết hợp với các khoản học phí hạn chế khác, không được vượt quá học phí cho giai đoạn trao giải. Tổng số tiền trợ cấp cho sinh viên từ tất cả các nguồn, bao gồm học bổng, trợ cấp, cho vay và việc làm theo nhu cầu, không được vượt quá tổng số chi phí tham dự cho giai đoạn giải thưởng,được xác định bởi Văn phòng Hỗ trợ Tài chính và Việc làm cho Sinh viên. Trong trường hợp học sinh đạt được giải thưởng vượt quá một trong hai giới hạn này, khoản hỗ trợ tài chính, bao gồm cả học bổng, sẽ được điều chỉnh để loại bỏ phần thưởng trên.
Xin lưu ý: Nhà trường không trao học bổng cho học sinh nhập học trong học kỳ mùa xuân. Để đăng ký UM truy cập trang Áp dụng của Nhà trường để được hướng dẫn thêm.

Điều kiện và quyết định giải thưởng
Học sinh sẽ được tự động được xem xét học bổng President khi họ xin nhập học vào trường. Đại học Miami tính điểm trung học của học sinh, mức độ khó khăn của chương trình giảng dạy, các hoạt động ngoại khóa, bài luận và hướng dẫn viên tư vấn, cũng như chất lượng chung của các ứng viên nộp đơn vào trường mỗi năm khi làm Quyết định trao học bổng. Bằng SAT hoặc ACT không bắt buộc đối với những người nộp đơn học ở bên ngoài Hoa Kỳ bất kể quốc tịch. Tuy nhiên, sinh viên tốt nghiệp từ một trường học ở Hoa Kỳ phải nộp Bằng SAT hoặc ACT để được xem xét học bổng. Học sinh chỉ được nhận một suất học bổng từ Văn phòng Nhập học Đại học.
Ủy ban Học bổng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tất cả các học bổng.
Để đáp ứng điều kiện Học bổng, các sinh viên quốc tế phải nộp đơn xin nhập học đầy đủ với tất cả các chứng chỉ học tập, bao gồm thư ngân hàng vào thời hạn được liệt kê dưới đây. Thư ngân hàng phải cho biết sinh viên có thể trang trải được sự khác biệt giữa học bổng và tổng chi phí tham dự.

Hạn chót xét Học Bổng:
·        Ngày 1 tháng 11 (Quyết định sớm)
·        Ngày 1 tháng 1 (Quyết định thông thường)
*Dành cho Học bổng the Isaac Bashevis Singer and Học bổng Marta S. and L. Austin Weeks Endowed
Lưu ý rằng Nhà trường không cung cấp Học Bổng cho kì nhập học vào mùa Xuân.

Yêu cầu đổi mới học bổng
Hoàn thành Tín chỉ và Điểm trung bình tích lũy tối thiểu GPA dựa trên số giờ Tín chỉ học được
Tối thiểu 24 giờ Tín chỉ mỗi năm học (Tối thiểu 12 giờ mỗi kì) Điểm GPA 3.0
Tối thiểu 12 giờ Tín chỉ đối với học sinh theo học toàn thời gian trong một học kỳ. (Rút tiền, không hoàn thành, kiểm toán, và Fs đã được ghi nhận nhưng không được coi là giờ Tín chỉ học được) Điểm GPA 3.0
Chỉ các khoản tín dụng được tính tại số liệu của UM đối với các yêu cầu này Điểm GPA 3.0
 
Người nhận học bổng phải hoàn thành một chương trình học toàn thời gian, nghĩa là không ít hơn 12 giờ Tín chỉ trong mỗi học kỳ vào mùa thu và mùa xuân với tối thiểu 24 tín chỉ cho mỗi năm học. Nhà trường có thể, theo ý mà thay đổi tên và nguồn tài trợ của bất kỳ học bổng nào được trao. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến số tiền học bổng mà một sinh viên sẽ nhận được. Vui lòng tham khảo thêm tại Văn phòng Hỗ trợ Tài chính cho Sinh viên Tiến bộ Học vấn để biết thêm thông tin về việc đáp ứng điều kiện để gia hạn.
Xin lưu ý: Sinh viên nhận học bổng luôn kiểm tra với Văn phòng Hỗ trợ Tài chính và Việc làm cho Sinh viên khi có thêm bất kỳ giải thưởng nào từ các cơ quan bên ngoài để tìm ra ảnh hưởng đầy đủ của các khoản thưởng đó đối với tổng số tiền trợ giúp của Nhà trường. Sinh viên không nên cho rằng giải thưởng tài trợ ban đầu vẫn giữ nguyên nếu các khoản tiền thưởng đó được thêm vào. Trường đại học có quyền sửa đổi bất kỳ khoản trợ cấp tài trợ nào vào bất kỳ lúc nào do sự thay đổi trong tiêu chuẩn.
Vui lòng tham khảo thỏa thuận học bổng Merit cho các điều khoản và điều kiện khác.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ
INTERNATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT
2N Dinh Bo Linh, Ward 15, Binh Thanh District, HCM City, Vietnam
Tel: (+84)8 7300 0234
Email: phuongdinh@interedu.com.vn
Hotline: 0933918868 (Ms Phuong)
 
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com