[Mỹ] Học Bổng Toàn Phần Trustee, Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Boston 2017

25-07-2017

HỌC BỔNG TRUSTEE
Giải thưởng có uy tín nhất của Đại học Boston công nhận những sinh viên có trình độ học vấn xuất sắc và khả năng lãnh đạo. Hàng năm, Đại học Boston chào đón khoảng 20 sinh viên xuất sắc trong Chương trình Học giả Trustee. Nhiều học giả hiện tại của chúng tôi có điểm trung bình hoàn hảo 4.0 ở trung học và thường được xếp hạng vào top 5-10% trong lớp học của họ.
Ngoài các chứng chỉ ngoại ngữ đặc biệt, các sinh viên của Trustee là những người thông minh và mạo hiểm sáng tạo cũng như thể hiện quan điểm, kinh nghiệm hoặc thành tích vượt trội. Nói cách khác, họ không chỉ là sinh viên hàng đầu mà còn là những người phi thường. Tại BU, các sinh viên cũng trở thành một phần của một cộng đồng trường độc đáo nơi cung cấp nhiều cơ hội về trí tuệ, văn hoá và xã hội.
Mặc dù môi trường cạnh tranh là thật sự nghiêm ngặt, phải kể đến lợi ích của nó. Học bổng Trustee bao gồm học phí đại học đầy đủ cộng với định hướng của trường đại học và lệ phí sinh viên bắt buộc và được tiếp diễn trong bốn năm nếu đáp ứng các tiêu chí nhất định.

CÁCH THỨC NỘP ĐƠN
Để được xem xét cho một Học bổng Ủy thác:
·        Nộp Đơn Thông thường và tất cả các tài liệu cần thiết để nhập học vào một trong những chương trình đại học ở Đại học Boston vào ngày 1 tháng 12.
·        Các chủ đề để viết tiểu luận sẽ có vào ngày 1 tháng 9. Sinh viên của Đại học Boston được khuyến khích phát triển các quan điểm tốt và hợp lý về các vấn đề quan trọng về chính trị, xã hội và nghệ thuật. Chúng tôi chọn sinh viên có ý thức làm thế nào để trình bày các lập luận thuyết phục để hỗ trợ quan điểm của họ. Các bài tiểu luận bổ sung cũng được yêu cầu và có thể được tìm thấy trong mục Ứng dụng Chung.

Mọi chi tiết xin liên hệ
INTERNATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT

2N Dinh Bo Linh, Ward 15, Binh Thanh District, HCM City, Vietnam
Tel: (+84)8 7300 0234
Email: phuongdinh@interedu.com.vn
Hotline: 0933918868 (Ms Phuong)
 
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com