Làm việc với trường Newcastle University Làm việc với trường Newcastle University Làm việc với trường Newcastle University  Làm việc với UQ - Dr Nidhi Bansal  (Food Science and Technology) Làm việc với UQ - School of Agriculture and Food Science Làm việc với UQ - Professor Bhesh Bhandari  (School of Agriculture and  Food Sciences) Chụp hình lưu niệm tại cổng trường University of Queensland Chụp hình lưu niệm với Tafe NSW Chụp hình lưu niệm với Tafe NSW Làm việc với Dr Amir Chishti – Acting Head Teacher , Information Technology Làm việc với Mr Glenn Cumberland – Head Teacher - Managerment  Phó Tổng Giám Đốc Công ty chụp hình lưu niệm với Bà Lana Salastki – Director of SITEC (Sydney Institute Tafe English Centre) Phó Tổng Giám Đốc Công ty chụp hình lưu niệm với Bà Lana Salastki – Director of SITEC (Sydney Institute Tafe English Centre) Làm việc với Mr Thorsten – Offshore Projects Manager Làm việc với Mr Thorsten – Offshore Projects Manager Tafe NSW - Tham quan lớp học Anh văn tại Tafe NSW Tafe NSW - Tham quan lớp học Anh văn tại Tafe NSW Chùm ảnh tại Tafe NSW - Tham quan lớp học Anh văn tại Tafe NSW

Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com