Bằng cấp ở Mỹ và một số nước khác

28-01-2015
Các chương trình đào tạo dành cho học sinh đã tốt nghiệp trung học có thể chia làm ba chương trình là cao đẳng, đại học, và sau đại học
Các chương trình đào tạo dành cho học sinh đã tốt nghiệp trung học có thể chia làm ba chương trình là cao đẳng, đại học, và sau đại học.
-   Cao đẳng hay cao đẳng cộng đồng gồm các trường có chương trình huấn luyện thực tiễn, nhắm vào mục đích đào tạo thợ hay chuyên viên kỹ thuật lành nghề, dài từ 2 tới 3 năm. Ở Mỹ, các trường này thường được gọi là Community College hoặc Junior College. Ở Úc, các trường này thường được gọi là Technical College.
-   Giáo dục đại học - Undergraduate University Education - đào tạo nhân lực có trình độ lý thuyết căn bản tương đối như kỹ sư, luật sư, bác sĩ, kinh tế, nghệ sĩ, v.v... Tùy theo ngành mà sinh viên phải học từ 3 đến 6 năm.

Bằng cấp ở các nước Mỹ Anh Úc Canada

Giáo dục sau đại học đào tạo những nhà khoa học và kỹ thuật có trình độ chuyên môn vừa sâu vừa cao như những giáo sư, những nhà nghiên cứu… Cũng tuỳ ngành học mà sinh viên phải học từ 2 năm đến 10 năm.
 
1- Bằng cấp hệ cao đẳng và đại học

   -  Ở cao đẳng - Community College - sau hai năm học và đủ điểm tốt nghiệp, học sinh được cấp văn bằng Associate, thí dụ như Associate in Arts, Associate in Applied Science, Associate in Business Adminstration, v. v...
   -  Ở đại học, văn bằng cử nhân Bachelor được cấp cho học sinh sau khi đã hoàn tất chương trình học. Hai bằng Bachelor of Arts (B.A.) và Bachelor of Science (B.S.) ở Mỹ hay B.Sc. ở Anh) là hai bằng cấp thông dụng nhất. Ngoài hai văn bằng chung này ra, còn có nhiều văn bằng với những tên rất cụ thể như Cử nhân Kỹ thuật Bachelor of Engineering ,Cử nhân Y khoa Bachelor of Medicine, Cử nhân Điều dưỡng Bachelor of Nursing, Cử nhân Kinh tế Bachelor of Economics...

2- Bằng cấp sau đại học

Graduate Diploma – bằng sau đại học
Văn bằng này phổ biến ở Anh và một số nước còn chịu ảnh hưởng hệ thống giáo dục của Anh. Graduate Diploma là một văn bằng học thêm. Thời gian học Graduate Diploma thường từ 1 tới 2 năm. Sinh viên không cần làm luận án tốt nghiệp. Graduate Diploma dành cho 02 dạng sinh viên :
   -  Muốn theo học các môn học mà không cùng môn học ở bậc cử nhân mà họ đã có, như sinh viên đã có bằng cử nhân toán, nhưng muốn theo học ngành quản lý kinh doanh.
    -  Những người không đủ khả năng hay điều kiện học bậc Master.

Master – Thạc sĩ
Cũng như ở bậc cử nhân, hai văn bằng Master of Science (M.Sc. hay M.S.) và Master of Arts (M.A.) là hai văn bằng thông dụng nhất ở bậc sau đại học. Ngoài ra cũng có những văn bằng chuyên môn cụ thể như thạc sĩ kinh tế (Master of Economics), thạc sĩ luật (Master of Law), thạc sĩ kỹ thuật (Master of Engineering), v. v...
Chương trình học Master  đào tạo những người có khả năng chuyên môn sâu và vững vàng, Chương trình Master thường dành cho những sinh viên đã có bằng cử nhân cùng ngành. Tuy nhiên, các sinh viên cũng có thể theo học các ngành khác với văn bằng căn bản cử nhân mà họ đã có nếu có kinh nghiệm. Thí dụ có trường dạy M.B.A (Master of Business Administration) trong vòng 1 năm, với một chương trình học rất nặng và đòi hỏi sinh viên phải học ngày học đêm.

Doctorate – Tiến sĩ :
Ở các nước như Mỹ, Canada, Úc, và Anh quốc, văn bằng tiến sĩ là cao nhất. Có vài lưu ý :
   -  Ở Anh và Úc, có ba dạng tiến sĩ riêng biệt: Ph.D. (Doctor of Philosophy) cho tất cả các ngành kể cả y khoa, M.D. (Doctor of Medicine) riêng cho y khoa, và D.Sc. (Doctor of Science) cho tất cả các ngành khoa học. Học vị D.Sc. cao hơn Ph.D. và M.D., vì để theo học D.Sc. thí sinh phải có học vị Ph.D. hay M.D.
 
   -  Ở Mỹ, văn bằng cao nhất là Ph.D. hay tương đương. Những văn bằng tương đương Ph.D. ở Mỹ thường gặp như : D.Sc. (còn được viết tắt là "Sc.D."), Ed.D. (Doctor of Education, Tiến sĩ Giáo dục), Dr. P.H. (Doctor of Public Health, Tiến sĩ Y tế Công cộng), Dr. Eng. (Doctor of Engineering, Tiến sĩ Kỹ thuật) ...
 
IED Consultancy – Theo Ykhoa.net
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com