[Đức] 1000 Học Bổng Của Quỹ The Heinrich Böll Giành Cho Sinh Viên Quốc Tế 2018

18-11-2017
Quỹ Heinrich Boll hiện đang chấp nhận đơn xin học bổng cho sinh viên Đức và Sinh viên Quốc tế trong năm học 2018. Bộ phận học bổng của Quỹ Heinrich Boll trao học bổng cho sinh viên đại học, sinh viên tốt nghiệp và sinh viên tiến sĩ từ bên trong và bên ngoài nước Đức.
Quỹ Heinrich Boll thúc đẩy những sinh viên đang theo học có thái độ tích cực đối với các mục tiêu của dự án Green, chia sẻ những lý tưởng cơ bản của Quỹ Heinrich Boll - dân chủ, sinh thái, đoàn kết và không bạo lực - và những người hoạt động tích cực giữ vai trò chính trị-xã hội.
Quỹ Heinrich Boll hoạt động độc lập và nuôi dưỡng tinh thần cởi mở trí tuệ. Quỹ duy trì mạng lưới rộng khắp với 30 văn phòng quốc tế và hợp tác chặt chẽ với 16 cơ sở ở tất cả các bang của Liên bang Đức và hỗ trợ các sinh viên có trình độ đại học và sau đại học ở Đức cũng như nước ngoài.
Bộ phận học bổng của Quỹ Heinrich Böll trao học bổng cho sinh viên đại học, sinh viên tốt nghiệp và sinh viên tiến sĩ từ trong và ngoài nước Đức. Người nộp đơn từ nước ngoài thường cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về Anh ngữ / ngôn ngữ khác để có thể học tại đó.
Cấp độ: Học bổng của Quỹ Heinrich Böll trao học bổng cho sinh viên đại học, sinh viên tốt nghiệp và sinh viên tiến sĩ từ bên trong và bên ngoài nước Đức.

Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao cho tất cả các môn học được giảng dạy tại các trường đại học khoa học ứng dụng hoặc các trường đại học nghệ thuật ở Đức.

Học bổng: Quỹ Heinrich Böll trao học bổng cho khoảng 1000 sinh viên đại học, sinh viên tốt nghiệp và sinh viên tiến sĩ.

Học bổng chỉ được áp dụng Đức (sinh viên Đức có thể theo học các chương trình học cao hơn ở Đức hoặc một nước EU).

Tiêu chuẩn: Các điều kiện tiên quyết chính thức: Các ứng viên học bổng đại học hoặc sau đại học: 1). Học bổng cho sinh viên là người Đức hoặc có theo học tại Đức (Bildungsinländer / innen (1)): Học sinh thuộc mọi đối tượng theo học chương trình First degree (Bằng Cử Nhân, Staatsexamen, Diplom) và có trình độ nhập học (2) ở Đức:
·        Các ứng viên có thể nộp đơn trước khi bắt đầu bằng cử nhân đầu tiên (Cử nhân, Staatsexamen, Giấy chứng chỉ) hoặc vào bất kỳ thời điểm nào đến khi kết thúc "Fachsemester" thứ ba. Sinh viên thạc sĩ không thể đăng ký, bởi vì chúng tôi mong muốn hỗ trợ sinh viên trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, sinh viên cử nhân đã được hỗ trợ thêm cho một khóa học Thạc Sĩ.
·        Các nhóm mục tiêu đặc biệt (nhưng không độc quyền) là: sinh viên thế hệ đầu tiên, phụ nữ, thành viên dân tộc thiểu số, ứng viên từ các trường đại học khoa học ứng dụng (Fachhochschulen).
·        Chương trình học bổng cũng chú trọng đến các chủ đề nhất định (đặc biệt là các môn STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), đặc biệt chú trọng đến khoa học môi trường (ví dụ như bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, khí hậu ...); Nghiên cứu kinh tế và pháp lý; Báo chí; Và nghiên cứu về nghệ thuật.
·        Đức và Bildungsinländer / innen (1) có thể nhận được kinh phí cho một chương trình cử nhân hoàn chỉnh bên ngoài nước Đức nhưng ở trong EU. Trong trường hợp này, đơn xin phải bao gồm sự giải thích chi tiết về vị trí và đề tài được đề xuất. 2) Học bổng của sinh viên - báo chí: "Medienvielfalt, anders: Junge Migrantinnen und Migranten in den Journalismus" (đối với công dân Đức và Bildungsinländer / innen).
·        Chương trình này nhắm vào học sinh người Đức hoặc di cư và đang theo học tại Đức muốn trở thành nhà báo. Tài trợ không giới hạn đối với sinh viên theo các chương trình nghiên cứu báo chí.
·        Các ứng viên có thể nộp đơn trước khi bắt đầu chương trình học hoặc vào bất kỳ thời điểm nào đến khi kết thúc "Fachsemester" đợt thứ ba. Các điều kiện nêu trong A.1. sẽ được áp dụng cho đối tượng sinh viên muốn đăng kí nhận học bổng tiến sĩ: Xin lưu ý rằng bạn có thể nộp đơn cho chương trình học mùa Thu, nếu bạn là một sinh viên tiến sĩ có trình độ học vấn Đức hoặc đang theo học tại Đức.
·        Sinh viên tiến sĩ ở tất cả các đối tượng có trình độ nhập học ở Đức (người Đức và Bildungsinländer / bên trong (1))
·        Vào thời điểm nộp đơn, sinh viên phải được chấp nhận như là một sinh viên tiến sĩ bởi một tổ chức giáo dục đại học được công nhận tại Đức hoặc một nước EU khác.
·        Ưu tiên sẽ được trao cho các dự án nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực làm việc của Tổ chức Heinrich Böll2) Học bổng Tiến sĩ: Chương trình "Transformation Research"
·        Sinh viên tiến sĩ từ Đức muốn đăng ký cho chương trình tập trung "Transformation Research"
·        Yêu cầu chính thức được đưa ra ở trên.

Quốc tịch: Học sinh của tất cả các nước có thể nộp đơn xin học bổng Heinrich Boll Foundation.

Yêu cầu đầu vào: Học bổng của Quỹ Heinrich Böll trao học bổng cho các sinh viên đại học, sinh viên tốt nghiệp và sinh viên tiến sĩ từ bên trong và bên ngoài nước Đức.

Yêu cầu kiểm tra: Không

Yêu cầu về Anh ngữ: Các sinh viên quốc tế muốn nộp đơn đăng ký thường cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tiếng Anh và các ngôn ngữ khác để có thể học tại đây.
 
Học bổng Quốc Tế
Cách thức đăng ký: Các đơn phải được gửi trực tuyến. Các tài liệu bắt buộc là:
·        Một tập hợp đầy đủ của các tài liệu đơn xin sau đây cần phải được tải lên cổng web ở dạng PDF
·        Đơn xin học bổng
·        Bản sao giấy chứng nhận trình độ, bằng cấp nhập học đại học hoặc tương đương
·        Một danh sách các giấy chứng nhận học tập cho đến nay nếu sinh viên đã bắt đầu học
·        Đối với các sinh viên quốc tế xin học bổng để lấy bằng thạc sĩ: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tiên
·        Giấy chứng nhận đăng ký sinh viên (nếu có)
·        Đối với người nộp đơn nước ngoài: Bằng văn bản về trình độ tiếng Đức
·        Đối với người nộp đơn cho chương trình: Các mẫu công việc
·        Một tài liệu tham khảo của bên thứ ba về cam kết xã hội của bạn
·        Một đơn giới thiệu chuyên môn từ một giảng viên đại học hoặc cao đẳng, hoặc từ người đã tốt nghiệp bằng giáo viên

Hạn chót: Ngày 31 tháng 8 năm 2017
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.boell.de/en/scholarships/scholarships.html
 
Mọi chi tiết xin liên hệ
INTERNATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT
2N Dinh Bo Linh, Ward 15, Binh Thanh District, HCM City, Vietnam
Tel: (+84)8 7300 0234
Email: phuongdinh@interedu.com.vn
Hotline: 0933918868 (Ms Phuong)
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com