Những trường trung học tiêu biểu ở New Zealand

11-07-2015
Những trường trung học tiêu biểu ở New Zealand

   Trường trung học ở New Zealand, hầu hết các sinh viên có thể được ghi danh trong suốt cả năm. Nhưng trong thời gian đó thích hợp nhất là trong học kỳ đầu tiên vào tháng 1. Học trung học ở New Zealand, mỗi năm có 4 học kỳ: học kỳ 1 (tháng một-tháng tư) Học kỳ 2 (Tháng tư-Tháng sáu) Học kỳ 3 (Tháng 7 - Tháng 9) và Học kỳ 4. (Tháng 10- Tháng 12), trường học được chia làm 3 loại lớn, bao gồm các trường công lập (Government School) nhận được tài trợ từ chính phủ.Semi Private School (Integrated School) là một trường học nhận được một số hỗ trợ từ chính phủ và tư nhân. Trường học (Independent School) mà không phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ chính phủ. Hầu hết các trường trung học ở New Zealand là mở cửa cho học sinh từ lớp 1 trở lên, trường học ở New Zealand có những thú vị. 
Hầu hết các trường trung học ở New Zealand là mở cửa cho học sinh từ lớp 1 trở lên

Danh sách các trường Trung học ở New Zealand.
 
Name City State
Otago Girls High School Dunedin South Island
Auckland Girls' Grammar School Auckland North Island
Avondale College Auckland North Island
Avonside Girls' High School Christchurch South Island
Burnside High School Christchurch South Island
Cambridge High School Cambridge North Island
Cashmere High School Christchurch South Island
Darfield High School Darfield South Island
Gisborne Boys' High School Gisborne North Island
Gisborne Girl's High School Gisborne North Island
Glenfield College Glenfield North Island
Hamilton Boy High School 

 
Waikato North Island
King's High School Dunedin South Island
Lynfield College Auckland North Island
Lytton High School Gisborne North Island
Marborough Girls'College Blenheim South Island
Mountainview High School Timaru South Island
Opihi College Temuka South Island
Rosehill College Auckland North Island
Southland Girls High School Invercargill South Island
Waimea College Nelson South Island
Wanganui Girls'College Wanganui North Island
Waiuku College Waiuku North Island
Wellington High School Wellington North Island
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com