Top 5 các quốc gia tốt nhất trên Thế giới để khởi nghiệp kinh doanh

3-11-2014
Theo xếp hạng mới nhất của Ernst & Young’s Entrepreneur Barometer năm 2013, Canada được đánh giá nằm trong top 5 những quốc gia trên Thế giới có môi trường tốt và thuận lợi nhất để khởi đầu công việc kinh doanh.
Canada được đánh giá nằm trong top 5 những quốc gia trên Thế giới có môi trường tốt và thuận lợi nhất để khởi đầu công việc kinh doanh
Không chỉ xếp thứ hạng cao về tổng thể cùng với Úc, Nam Hàn, Anh và Mỹ, mà trong từng tiêu chí đánh giá xếp hạng, Canada luôn đứng ở những thứ hạng đầu. 5 tiêu chí đánh giá chính:
  • Tiếp cận nguồn vốn. Theo các doanh nghiệp được khảo sát, đây là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp. Với những chính sách đúng đắn, Chính phủ có thể có thể tạo ra nhiều cơ hội và lựa chọn đa dạng cho các doanh nghiệp.
  • Văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa là một phần quan trọng của môi trường kinh doanh. Để thu hút và khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp, một quốc gia cần xây dựng được niềm tin rằng kinh doanh là một lựa chọn nghề nghiệp vững chắc và được tôn trọng.
  • Thuế và luật định. Đây là đòn bẩy quan trọng để cải thiện môi trường kinh doanh của một quốc gia. Những nước có mức thuế suất thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục, và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp sẽ thu hút được số lượng lớn doanh nhân khởi nghiệp. Đổi lại, những đầu tư này sẽ tạo ra việc làm và thu nhập thuế khi họ phát triển và tăng trưởng.
  • Giáo dục và đào tạo. Giáo dục hiệu quả có thể giúp nền kinh tế phát triển mạnh, và cho phép các doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực và sự phát triển trong tương lai. Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa đầu tư giáo dục và tăng trưởng GDP.
  • Hỗ trợ hợp tác. Các quốc gia thành công thường có hệ sinh thái kinh doanh với đa dạng và phong phú các lựa chọn hỗ trợ vốn, nền văn hóa thuận lợi, môi trường kinh doanh thân thiện, và hệ thống giáo dục mở rộng tư duy trong kinh doanh. Họ cũng sở hữu một loạt các nguồn lực chất lượng cao giúp mở rộng các khu vực công cộng, tư nhân và tình nguyện. Chính phủ có thể giúp phối hợp các bên khác nhau cùng hợp tác.
IED Consultancy - Theo Ernst & Young
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com