Bảng tính điểm định cư diện tay nghề Úc 2014

18-12-2014
Loại visa định cư diện tay nghề này thường được dành riêng cho các du học sinh sau quá trình dài học tập tại Úc. Bạn cần hội tụ nhiều yếu tố mới có thể xin được loại visa này.
Theo quy định mới nhất của Bộ di trú Úc, bạn cần đạt ít nhất 60 điểm để xin cấp visa định cư diện tay nghề (áp dụng với các subclass 189, 190 và 489) thay vì 65 điểm như trước đây. Việc tính điểm tạo ra một quá trình lựa chọn minh bạch và khách quan, điểm thưởng dành cho các kỹ năng và các đóng góp được xem là rất quan trọng tại Úc.

Bảng tính điểm định cư định cư diện tay nghề Úc 2014

Điều kiện để xin visa định cư tại Úc theo dạng tay nghề cho du học sinh:
Người nộp PR trước tiên phải đạt đủ 4 yêu cầu cơ bản sau:
- Tuổi (Age) dưới 45 tuổi.
- Tiếng Anh (English language) ít nhất IELTS 5,5
- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm hoặc tham gia khoá học từ 2 năm trở lên tại Úc
- Có nghề nghiệp thuộc các ngành nghề được ưu tiên định cư tại Úc sau khi du học
Dưới đây là bản dịch tiếng Việt "bảng tính điểm định cư Úc dạng tay nghề "để các bạn tiện tra cứu.

Yếu tố Mô tả Điểm
  Tuổi (tại thời điểm mời nhập cư)  18-24  25
 25-32  30
 33-39  25
 40-44  15
 45-49  0
  Khả năng tiếng Anh (tại thời điểm mời nhập cư)  IELTS 6 / OET B  0
 IELTS 7 / OET B  10
 IELTS 8 / OET A  20
  Kinh nghiệm làm việc (tại thời điểm mời nhập cư)
  Nếu đương đơn có kinh nghiệm làm việc cả trong và ngoài nước Úc, tối đa 20 điểm được cộng cho sinh viên
  Kinh nghiệm làm việc trong hoặc ngoài nước Úc liên quan gần gũi hoặc được chỉ định là ngành nghề yêu cầu kĩ năng
 Kinh nghiệm làm việc từ bên ngoài nước Úc  
 3-4 năm (trong 10 năm gần đây)  5
 5-7 năm (trong 10 năm gần đây)  10
 8-10 năm (trong 10 năm gần đây)  15
 Kinh nghiệm làm việc ở Úc   
 1-2 năm (trong 10 năm gần đây)  5
 3-4 năm (trong 10 năm gần đây)  10
 5-7 năm (trong 10 năm gần đây)  15
 8-10 năm (trong 10 năm gần đây)  20
  Trình độ giáo dục (tại thời điểm mời nhập cư)  Tiến sĩ từ một trường của Úc hoặc Tiến sĩ theo một chương trình tiêu chuẩn được công nhận  20
 Ít nhất là Cử nhân, bao gồm bằng Cử nhân (Danh dự), Thạc sĩ từ một trường của Úc hoặc theo một chương trình tiêu chuẩn được công nhận  15
 Cao đẳng hoặc trình độ thương mại được hoàn thành tại Úc, hoặc trình độ hay giải thưởng theo tiêu chuẩn được công nhận  10
 Yêu cầu học tập ở Úc (tại thời điểm mời nhập cư)  Có một hoặc nhiều bằng cấp, bằng cao đẳng hoặc các trình độ thương mại được trao bởi một trường đòa tạo ở Úc và đáp ứng yêu cầu học tập ở Úc  5
 Các yếu tố khác (tại thời điểm mời nhập cư)  Trình độ ngôn ngữ cộng đồng được công nhận  5
 Học ở những vùng chưa phát triển hoặc vùng ngoại ô dân thưa thớt (Trừ chương trình đào tạo xa)  5
 Trình độ kĩ năng của vợ/chồng  5
 Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên nghiệp (Professional Year) tại Úc kéo dài ít nhất 12 tháng trong 4 năm trước khi đương đơn được mời nhập cư  5
  Chỉ định/bảo trợ (tại thời điểm mời nhập cư)  Chỉ định bởi chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ (Visa subclass 190)  5
 Được chỉ định bởi chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ hoặc được bảo trợ bởi một thành viên hợp lệ trong gia đình, để sinh sống và làm việc ở một vùng được quy định trước (Visa subclass 489)  10
IED Consultancy – Theo australiatms.com.au
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com