Danh sách các trường đại học theo nhóm ngành Khoa học tại Úc (Phần 8)

11-11-2014

NHÓM NGÀNH KHOA HỌC

Danh sách các trường đại học phân theo nhóm ngành tại Úc (Phần 8)

Tại Úc, khoa học và nghiên cứu được các trường đại học rất xem trọng và tập trung hoàn thiện, phát triển. Họ có nhiều chuyên gia nghiên cứu có kinh nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau, bảo đảm chất lượng giảng dạy của chương trình học. Đây là cơ hội cho các sinh viên quốc tế yêu thích các ngành khoa học, mong muốn trau dồi thêm kĩ năng nghiên cứu và phát triển con đường học tập lên bậc thạc sĩ, và tiến sĩ.

Nhóm ngành khoa học bao gồm:
  • Khoa học y tế
  • Khoa học môi trường
  • Khoa học sinh học
  • Khoa học thú y
1/- Khoa học y tế

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - University of Queensland (UQ)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
 - Bond University
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - James Cook University (JCU)
VICTORIA  - RMIT
 - Victoria University
 - Monash University
 - La Trobe University
 - Monash University
 - RMIT
NEW SOUTH WALES  - Macquarie University
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of New South Wales (UNSW)
 - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
 - University of South Wales (USW)
 - University of Wollongong (UOW)
  
SOUTH AUSTRALIA  - University of South Australia
 - Flinders University
 
WESTERN AUSTRALIA  - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
 - University of Western Australia (UWA)
 - Curtin University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)
 - University of Canberra
 
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  

2/- Khoa học môi trường

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - Queensland University of Technology (QUT)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - Bond University
 - Central Queensland University (CQU)
 - James Cook University (JCU)
 - University of the Sunshine Coast (USC)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - Bond University
 - University of Southern Queensland (USQ)
 - James Cook University (JCU)
 - University of the Sunshine Coast (USC)
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT
 - Deakin University
 - La Trobe University
 - Monash University
 - RMIT
 - La Trobe University
 - Deakin University
 - Swinburne University
NEW SOUTH WALES  - University of New South Wales (UNSW)
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of Newcastle
 - Macquarie University
 - Charles Sturt University
 - University of New England (UNE)
 - University of Western Sydney (UWS)
 - University of Wollongong (UOW)
 - Southern Cross University (SCU)
 - University of New South Wales (UNSW)
 - Macquarie University
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of New England (UNE)
 - University of Western Sydney (UWS)
 - University of Wollongong (UOW)
 - Southern Cross University (SCU)
SOUTH AUSTRALIA  - University of South Australia
 - Flinders University
 
WESTERN AUSTRALIA  - University of Western Australia (UWA)
 - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
 - University of Western Australia (UWA)
 - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)
 - University of Canberra
 - University of Canberra
 - Australian National University (ANU)
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  - Charles Darwin University

3/- Khoa học sinh học

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - Queensland University of Technology (QUT)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - University of Southern Queensland (USQ)
 - Central Queensland University (CQU)
 - James Cook University (JCU)
 - University of the Sunshine Coast (USC)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - James Cook University (JCU)
VICTORIA  - RMIT
 - Victoria University
 - Deakin University
 - La Trobe University
 - Swinburne University
 - Monash University
 - RMIT
NEW SOUTH WALES  - Macquarie University
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of New England (UNE)
 - University of Western Sydney (UWS)
 - University of Wollongong (UOW)
 
SOUTH AUSTRALIA  - Flinders University  
WESTERN AUSTRALIA  - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
 - University of Western Australia (UWA)
 - Curtin University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)  
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)

4/- Khoa học thú y

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - University of Queensland (UQ)  - University of Queensland (UQ)
 - James Cook University (JCU)
VICTORIA  - Monash University
 - La Trobe University
 
NEW SOUTH WALES  - Charles Sturt University  
WESTERN AUSTRALIA  - Murdoch University  - University of Western Australia (UWA)

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Công ty IED CONSULTANCY
2N Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel:   (08) 7300 0234           Fax : (08) 3512 3467
Email: 
info@interedu.com.vn
Hotline : 0903 009 335
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com