Danh sách các trường đại học theo nhóm ngành Nghệ thuật, Khoa học Xã hội nhân văn & Pháp Luật tại Úc (Phần 7)

10-11-2014

NHÓM NGÀNH NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN & PHÁP LUẬT

Danh sách các trường đại học phân theo nhóm ngành tại Úc (Phần 6)

Có rất nhiều trường đại học danh tiếng tại Úc giảng dạy các khoá học thuộc nhóm ngành nghệ thuật, khoa học xã hội nhân văn và pháp luật như:
  • Nghệ thuật.
  • Công tác xã hội
  • Pháp luật
  • Tâm lý học
Trong đó, ngành luật là ngành học nằm trong danh sách được phép định cư của Chính phủ Úc.
Chương trình học của các trường được thiết kế kết hợp lý thuyết và thực tiễn giúp sinh viên dễ dàng hoà nhập vào môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

1/- Nghệ thuật

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - Queensland University of Technology (QUT)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - Bond University
 - University of Southern Queensland (USQ)
 - Central Queensland University (CQU)
 - James Cook University (JCU)
 - University of the Sunshine Coast (USC)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - Bond University
 - University of Southern Queensland (USQ)
 - James Cook University (JCU)
 - University of the Sunshine Coast (USC)
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT
 - Victoria University
 - Deakin University
 - La Trobe University
 - Swinburne University
 - Australian Catholic University (ACU)
 - Monash University
 - Deakin University
 - Swinburne University
NEW SOUTH WALES  - University of New South Wales (UNSW)
 - Macquarie University
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of Wollongong (UOW)
 - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
 - University of New England (UNE)
 - University of Western Sydney (UWS)
 - Southern Cross University (SCU)
 - Australian Catholic University (ACU)
 - University of New South Wales (UNSW)
 - Macquarie University
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of New England (UNE)
 - University of Western Sydney (UWS)
 - University of Wollongong (UOW)
SOUTH AUSTRALIA  - University of South Australia
 - Flinders University
 - University of South Australia
 - Flinders University
WESTERN AUSTRALIA  - University of Western Australia (UWA)
 - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
 - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)
 - University of Canberra
 - Australian National University (ANU)
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  

2/- Công tác xã hội

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - Queensland University of Technology (QUT)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - University of Southern Queensland (USQ)
 - Australian Catholic University (ACU)
 - Central Queensland University (CQU)
 - James Cook University (JCU)
 - University of the Sunshine Coast (USC)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - Australian Catholic University (ACU)
 - James Cook University (JCU)
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT
 - Victoria University
 - Deakin University
 - La Trobe University
 - Swinburne University
 - Monash University
 - RMIT University
 - Victoria University
 - La Trobe University
NEW SOUTH WALES  - University of New South Wales (UNSW)
 - Macquarie University
 - University of Western Sydney (UWS)
 - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
 - University of New England (UNE)
 - University of Wollongong (UOW)
 - University of New South Wales (UNSW)
 - Charles Sturt University
SOUTH AUSTRALIA  - University of South Australia
 - Flinders University
 - University of South Australia
 - Flinders University
WESTERN AUSTRALIA  - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
 - University of Western Australia (UWA)
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)
 - University of Canberra
 - Australian Catholic University (ACU)
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  

3/- Pháp luật

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - University of Queensland (UQ)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
 - Bond University
 - University of Southern Queensland (USQ)
 - University of Queensland (UQ)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT
 - Victoria University
 - Deakin University
 - La Trobe University
 - Swinburne University
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
NEW SOUTH WALES  - University of New South Wales (UNSW)
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of Newcastle
 - University of New England (UNE)
 - University of Western Sydney (UWS)
 - Southern Cross University (SCU)
 - University of New South Wales (UNSW)
 - Charles Sturt University
SOUTH AUSTRALIA    - University of South Australia
WESTERN AUSTRALIA  - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
 - Curtin University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)
 - University of Canberra
 - University of Canberra
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  

4/- Tâm lý học

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - Queensland University of Technology (QUT)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - University of Southern Queensland (USQ)
 - Australian Catholic University (ACU)
 - University of the Sunshine Coast (USC)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - Bond University
 - Central Queensland University (CQU)
 - University of Southern Queensland (USQ)
 - Australian Catholic University (ACU)
 - James Cook University (JCU)
 - University of the Sunshine Coast (USC)
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT
 - Victoria University
 - Deakin University
 - La Trobe University
 - Swinburne University
 - Monash University
 - RMIT
 - Victoria University
 - Deakin University
 - La Trobe University
 - Swinburne University
NEW SOUTH WALES  - University of New South Wales (UNSW)
 - Macquarie University
 - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
 - University of New England (UNE)
 - University of Western Sydney (UWS)
 - University of Wollongong (UOW)
 - University of New South Wales (UNSW)
 - Macquarie University
 - University of New England (UNE)
 - University of Western Sydney (UWS)
 - University of Wollongong (UOW)
 - Southern Cross University (SCU)
SOUTH AUSTRALIA    - University of South Australia
 - Flinders University
WESTERN AUSTRALIA  - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
 - University of Western Australia (UWA)
 - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)
 - University of Canberra
 - Australian National University (ANU)
 - University of Canberra
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  - Charles Darwin University

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Công ty IED CONSULTANCY
2N Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel:   (08) 7300 0234           Fax : (08) 3512 3467
Email: 
info@interedu.com.vn
Hotline : 0903 009 335
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com