Danh sách các trường đại học theo nhóm ngành Sức khoẻ tại Úc (Phần 6)

10-11-2014

NHÓM NGÀNH SỨC KHOẺ


Danh sách các trường đại học phân theo nhóm ngành tại Úc (Phần 6)
   
   Úc là quốc gia phát triển bậc nhất với dịch vụ chăm sóc Y tế hàng đầu. Theo báo cáo của Health Workforce Australia cho thấy nhu cầu về bác sĩ và y tá ở Úc rất cao. Những sinh viên có tay nghề cao trong nhóm ngành này luôn được hoan nghênh, và khuyến khích định cư tại Úc sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là nhóm ngành có thu nhập cao, ổn định và nhiều cơ hội phát triển.

Úc là quốc gia phát triển bậc nhất với dịch vụ chăm sóc Y tế hàng đầu. Theo báo cáo của Health Workforce Australia cho thấy nhu cầu về bác sĩ và y tá ở Úc rất cao

Nhóm ngành Sức khoẻ bao gồm:
  • Y khoa / Phẫu thuật
  • Nha khoa
  • Y tá
  • Vật lý trị liệu
  • Dược
  • Bức xạ (Radiation)

1/- Y khoa / Phẫu thuật

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - Bond University
 - University of Queensland (UQ)
 - Bond University
VICTORIA  - Monash University
 - Deakin University
 - RMIT
NEW SOUTH WALES  - University of New South Wales (UNSW)
 - University of Newcastle
 - University of  New England (UNE)
 - University of Wollongong (UOW)
 - University of New South Wales (UNSW)
 - University of Newcastle
 - Macquarie University
SOUTH AUSTRALIA    - Flinders University
WESTERN AUSTRALIA  - University of Western Australia (UWA)  - University of Western Australia (UWA)
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)  - Australian National University (ANU)
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  

2/- Nha khoa
 

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - James Cook University (JCU)
VICTORIA  - La Trobe University  
NEW SOUTH WALES  - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
 
SOUTH AUSTRALIA    
WESTERN AUSTRALIA  - Curtin University  - University of Western Australia (UWA)

3/- Y tá

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - Australian Catholic University (ACU)
 - Central Queensland University (CQU)
 - James Cook University (JCU)
 - University of Sunshine Coast (USC)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - Australian Catholic University (ACU)
 - James Cook University (JCU)
 - University of Sunshine Coast (USC)
 - Queensland University of Technology (QUT)
VICTORIA  - Monash University
 - Deakin University
 - La Trobe University
 -  RMIT
 - Victoria University
 - RMIT
 - Monash University
 - La Trobe University
NEW SOUTH WALES  - University of Newcastle
 - University of  New England (UNE)
 - University of Wollongong (UOW)
 - University of Western Sydney (UWS)
 - Southern Cross University (SCU)
 - Charles Sturt University
 - University of Technology Sydney (UTS)
 - University of Technology Sydney (UTS)
 - University of  New England (UNE)
 - University of Wollongong (UOW)
WESTERN AUSTRALIA  - Curtin University
 - Murdoch University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Edith Cowan University (ECU)
 - University of Western Australia (UWA)
 - Curtin University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)  - University of Canberra
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
SOUTH AUSTRALIA  - University of South Australia
 - Flinders University
 - Flinders University
 - University of South Australia
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  

4/- Vật lý trị liệu

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - University of Queensland (UQ)  - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - James Cook University (JCU)
 - Bond University
VICTORIA  - La Trobe University
 - Monash Unversity
 - La Trobe University
NEW SOUTH WALES  - Charles Sturt University
 - University of Western Sydney (UWS)
 - Macquarie University
 - University of Western Sydney (UWS)
SOUTH AUSTRALIA    - University of South Australia
 - Flinders University
WESTERN AUSTRALIA  - Curtin University  - Curtin University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - University of Canberra  - University of Canberra

5/- Dược

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - University of Queensland (UQ)
 - Griffith University
 - James Cook University (JCU)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - Queensland University of Technology (QUT)
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT
 - La Trobe University
 - Monash University
 - RMIT
NEW SOUTH WALES  - Charles Sturt University
 - University of New England
 - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
SOUTH AUSTRALIA  - University of South Australia  - University of South Australia
WESTERN AUSTRALIA  - Curtin University  
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  

6/- Bức xạ (Radiation)

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - Queensland University of Technology (QUT)  - Queensland University of Technology (QUT)
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT
 - RMIT
NEW SOUTH WALES  - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
 - Charles Sturt University
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  
SOUTH AUSTRALIA  - University of South Australia  - University of South Australia

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Công ty IED CONSULTANCY
2N Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel:   (08) 7300 0234           Fax : (08) 3512 3467
Email: 
info@interedu.com.vn
Hotline : 0903 009 335
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com