Danh sách các trường đại học theo nhóm ngành Công nghiệp sáng tạo & Nghệ thuật biểu diễn tại Úc (Phần 4)

7-11-2014

NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO & NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Nước Úc nổi tiếng là xứ sở tự do với văn hóa yêu nghệ thuật. Chính vì thế, Úc là cái nôi nuôi dưỡng và phát triển các cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.
Tại Úc, sinh viên có thể theo đuổi các chuyên ngành thiết kế, nghệ thuật thị giác, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Các khóa học được giảng dạy ở nhiều trường đại học, luôn mang lại nhiều cảm hứng sáng tạo cho sinh viên.

Danh sách các trường đại học phân theo nhóm ngành tại Úc (Phần 4)

Nhóm ngành Công nghiệp sáng tạo & Nghệ thuật biểu diễn bao gồm:
  •   Thiết kế
  •   Nghệ thuật thị giác (Visual Arts)
  •   Âm nhạc
  •   Nghệ thuật biểu diễn (Performing Arts)
1/- Thiết kế

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
 - University of the Sunshine Coast (USC)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
 - University of the Sunshine Coast (USC)
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT
 - Swinburne University
 - Monash University
 - Victoria University
 - RMIT
 - Swinburne University
 - Deakin University
 - RMIT University
NEW SOUTH WALES  - University of New South Wales (UNSW)
 - Macquarie University
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
 - University of Western Sydney (UWS)
 - University of Wollongong (UOW)
 - University of New South Wales (UNSW)
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of Newcastle
SOUTH AUSTRALIA  - University of South Australia  - University of South Australia
WESTERN AUSTRALIA  - University of Western Australia (UWA)
 - Curtin University
 - Murdoch University
 - University of Western Australia (UWA)
 - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)
 - University of Canberra
 - Australian National University (ANU)
 - University of Canberra
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  

2/- Nghệ thuật thị giác (Visual Arts)

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
 - Australian Catholic University (ACU)
 - James Cook University (JCU)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT
 - Victoria University
 - La Trobe University
 - Monash University
 - RMIT
 - Victoria University
 - Deakin University
 - Swinburne University
NEW SOUTH WALES  - University of New South Wales (UNSW)
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
 - University of Western Sydney (UWS)
 - University of Wollongong (UOW)
 - Southern Cross University (SCU)
 - University of New South Wales (UNSW)
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of Western Sydney (UWS)
 - University of Wollongong (UOW)
SOUTH AUSTRALIA  - University of South Australia
 - Flinders University
 - University of South Australia
 - Flinders University
WESTERN AUSTRALIA  - Curtin University of Technology
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
 - Curtin University of Technology
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Murdoch University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)
 - University of Canberra
 - Australian National University (ANU)
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  

3/- Âm nhạc

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
 - Australian Catholic University (ACU)
 - Central Queensland University (CQU)
 - James Cook University (JCU) 
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT
 - Victoria University
 - Monash University
NEW SOUTH WALES  - University of New South Wales (UNSW)
 - Macquire University
 - University of New England (UNE)
 - University of Wollongong (UOW)
 - Southern Cross University (SCU) 
 - University of New South Wales (UNSW)
WESTERN AUSTRALIA  - Edith Cowan University (ECU)  - University of Western Australia (UWA)
 - Edith Cowan University (ECU)
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)  - Australian National University (ANU)
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  

4/- Nghệ thuật biểu diễn (Performing Arts)

Tiểu bang Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học
QUEENSLAND  - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
 - Australian Catholic University (ACU)
 - Queensland University of Technology (QUT)
 - Griffith University
VICTORIA  - Monash University
 - RMIT University
 - Monash University
NEW SOUTH WALES  - University of New South Wales (UNSW)
 - Macquarie University
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - University of Newcastle
 - Charles Sturt University
 - Macquarie University
 - University of Technology, Sydney (UTS)
 - Charles Sturt University
 - University of Wollongong (UOW)
SOUTH AUSTRALIA  - University of South Australia
 - Flinders University
 - Flinders University
WESTERN AUSTRALIA  - Curtin University
 - Edith Cowan University (ECU)
 - Curtin University
 - Murdoch University
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY  - Australian National University (ANU)  - Australian National University (ANU)
TASMANIA  - University of Tasmania (UTAS)  - University of Tasmania (UTAS)
NORTHERN TERRITORY  - Charles Darwin University  
 (còn tiếp)

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Công ty IED CONSULTANCY
2N Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel:   (08) 7300 0234           Fax : (08) 3512 3467
Email: 
info@interedu.com.vn
Hotline : 0903 009 335

Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com