Giới thiệu hệ thống giáo dục Canada

15-08-2014
Nền giáo dục Canada dựa trên một hệ thống gồm các trường công lập và tư thục xuyên suốt từ mẫu giáo đến Đại học. Trẻ em Canada theo học mẫu giáo từ 1 đến 2 năm lúc 4, 5 tuổi trên cơ sở tự nguyện. Trách nhiệm giáo dục của chính quyền được đưa về thẩm của từng tỉnh theo hiến pháp Canada quy định, điều đó có nghĩa là sẽ có sự khác biệt giữa giáo dục các tỉnh.
Giới thiệu hệ thống giáo dục Canada
Một điểm đáng chú ý trong hệ thống giáo dục của Canada là có quy định khác nhau về độ tuổi ở các cấp học giữa các bang khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung thì chuẩn đặt ra trong cả nước vẫn có sự đồng bộ. Đến lúc 6 tuổi thì vào lớp 1. Khi kêt thúc lớp 11, 12, 13 tuỳ theo từng tỉnh, học sinh có thể theo học Đại học, Cao đẳng hoặc Cao đẳng dạy nghề.
Riêng tỉnh Quebec có thêm hệ thống Cepgep – là chữ viết tắt theo tiếng Pháp của Cao đẳng phổ thông dạy nghề và là 2 năm phổ thông hoặc 3 năm giáo dục kỹ thuật giữa bậc Trung học và Đại học. Sau khi tốt nghiệp Đại học, học sinh có thể đăng ký các chương trình Sau Đại học gồm chương trình Thạc sỹ từ 1 đến 2 năm, chương trình Tiến sỹ từ 3 đến 5 năm.
Trung học
Có rất nhiều trường Trung học tư thục và Công lập ở Canada nhận sinh viên đến du học tại Canda. Tuy nhiên, mức học phí cho sinh viên quốc tế học tập ở các trường hầu hết đều cao hơn nhiều so với mức phí dành cho sinh viên bản xứ, và tất nhiên cũng có sự khác biệt giữa các khu vực theo quy định của từng tỉnh. Các trường phải đăng ký với Bộ giáo dục của khu vực đó và phải đạt tiêu chuẩn, có chương trình phù hợp với quy định của Bộ.
Đại học
Mỗi trường Đại học đều có yêu cầu tuyển sinh riêng và do đó mỗi trường sẽ định ra những yêu cầu xét tuyển độc lập. Một số trường Đại học yêu cầu các ứng viên phải có điểm TOEFL hoặc SAT hoặc ACT và tất nhiên không có ngoại lệ dành cho sinh viên quốc tế du học tại Canada.
Mỗi trường Đại học đều có yêu cầu tuyển sinh riêng và do đó mỗi trường sẽ định ra những yêu cầu xét tuyển độc lập
Học Bổng
Học bổng du học Canada được cấp thông qua một số hiệp định song phương giữa Canada, tỉnh Quebec, tổ chức Pháp ngữ, Chính phủ Việt Nam. Học sinh có thể tìm hiểu thông tin qua Đại sứ quán Canada, Tổng lãnh sự quán Canada, Tổ chức Pháp ngữ.
Ngoài ra, còn có học bổng của một số cơ sở giáo dục Canada, phần lớn là của các trường Đại học dành cho những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc.
Nguồn: IED Consultancy
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com