Học bổng lên đến 30% cho ONCAMPUS UK

23-11-2017

 
 
 
 


 
Năm học 2017 – 2018, ONCAMPUS offer học bổng lên đến 30% học phí cho các học sinh giỏi học 3 kỳ.
 
Và Học bổng của các trường Đại học đối tác:
 
1/ London SouthBank University: Học phí đại học £ 12500/ năm
-  Cho sinh viên quốc tế Bậc Đại học £1000-3000/ mỗi năm,
- Cho sinh viên quốc tế, chương trình sau Đại học £1000, học bổng Vice Chancellor £1000-100% học phí.
Với học sinh học Oncampus kết quả tốt, Merit scholarship 25%, thông tin chi tiết xem tại: http://www.lsbu.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/oncampus-merit-scholarship
 
2/ Coventry University:
Học bổng tự động cho sinh viên quốc tế: £2000/ năm
 
3/ University of Hull:
  • Chương trình Đại học: Non science program: £ 3000 tự động/ mỗi năm, science program: £3500 tự động/ mỗi năm
  • Chương trình sau Đại học: £3500 tự động/ năm
4/ Sunderland University:
  • Chương trình Đại học: £ 1500 tự động/ mỗi năm
  • Chương trình sau Đại học: £1000 tự động/ năm 
5/ UCLAN:
International student bursary £1000/ year
For ALL ONCAMPUS UCLan students achieving 60% or more, £2,000/ year + Early Payment Bursary of £300 also available.
http://www.uclan.ac.uk/study_here/fees_and_finance/international-bursaries.php
 
6/ AMSTERDAM
AUAS: The Holland Scholarship amounts to €5,000. Students will receive the scholarship in the first year of their studies. The Holland Scholarship can only be awarded once.
http://www.amsterdamuas.com/education/practical-matters/nav/keys/onderwijs/item/holland-scholarship.html
UvA: Amsterdam Merit Scholarship: a limited number of scholarships for highly talented non-EU Bachelor’s applicants. Amount awarded €6,000.
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/scholarships--tuition/scholarships-and-loans/faculty-scholarships/economics-and-business/scholarships.html
 
    
STT Chương trình Ngành học Dự bị đại học Năm 1 Đại học Dự bị Thạc sỹ Học phí/ 3 kỳ
1 ONCAMPUS Amsterdam – Amsterdam University 1/ Business & Economics
2/ PPLE ( Politics, Psychology, Law Economics)
3/ Econometrics and Operations Research
4/ Actuarial Science
5/ Business Administration
 
- Học 3 kỳ, khai giảng tháng 1, 9
-  Tốt nghiệp lớp 12, GPA 7.0, - IELTS 5.0 – không kỹ năng nào dưới 4.5.
PPLE: IELTS 5.5 không có kỹ năng nào dưới 5.5
Hoặc TOEFL 60/500
Hoặc TOEIC 600
Chưa có Chưa có € 16.995
2 ONCAMPUS Amsterdam – Amsterdam University of Applied science  -AUAS 1/ International  Business & Management Studies (Fast track)
2/ International  Business & Management Studies (4 years)
3/ International Business and languages
- Học 3 kỳ, khai giảng tháng 1,9
- Tốt nghiệp lớp 12,
- IELTS 5.0 không kỹ năng nào dưới 4.5.
Hoặc TOEFL 60/500
Hoặc TOEIC 600
Chưa có Chưa có € 12.945
3 ONCAMPUS LUND 1/Các ngành Engineering
2/ Các ngành Khoa học: sinh học, vật lý…
Chi tiết xem thông tin tại: http://www.oncampus.global/europe/oncampus-lund-sweden/progression-degrees.htm
Chưa có
 
 
Chưa có
 
-Học 2,5; 3 kỳ , khai giảng tháng 9, 11
- IELTS 5.5 ( 3kỳ) IELTS 6.0 (2 kỳ)
- Tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành liên quan
€ 16.500
4 ONCAMPUS London 1/ Business
2/ Engineering and Physical Sciences
3/Humanities and social sciences
4/ Life sciences
- Học 3, 3.5, 4 kỳ; khai giảng tháng 9, 11, 1, 6
- IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5 (3 kỳ)
-Học hết lớp 11 GPA 7.0, hết lớp 12 GPA 6.0
- Học 3 kỳ, 3.5 kỳ, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11,1
- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0 (3 kỳ) / Học hết lớp 12 + 1 năm học thêm trung cấp, cao đẳng, đại học. (Guarantee lên các ngành Business, Marketing, Accounting, Finance ở BKK)
-Học 2, 3, 3.5 kỳ khai giảng tháng 9, 11,1,3
- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.5(3 kỳ)
- Bằng Đại học – GPA6.0
£ 15 995
ONCAMPUS London -International Foundation Program:  Định hướng học sinh muốn vào LSE - Học 3 kỳ, khai giảng tháng 9
- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0
-Học hết lớp 12 GPA 7.5
    £ 17.850
6 ONCAMPUS LONDON SOUTH BANK 1/ Business
2/ Engineering and Life Sciences
3/Humanities and social sciences
4/ Art and Design
 
-Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1
- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)
-Học hết lớp 11 GPA 7.0, hết lớp 12 GPA 5.0 
- Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1
- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0 (3 kỳ)/ -Học hết lớp 12 GPA 7.0
(Guarantee lên các ngành Business, Econnomics, Accounting, Finance)
-Học 2, 3, 3.5 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1,3
- IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5(3 kỳ)
- Bằng Đại học/ Diploma “Fair”
 
£ 12.900
7 ONCAMPUS COVENTRY 1/ Business
2/ Engineering and Physical Sciences
3/Humanities and social sciences
4/ Life sciences
5/ Art and Design
 
-Học 2.5, 3 , 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11,1,2
- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)
-Học hết lớp 11 GPA 7.0
-Học 3, 3.5, 4 kỳ;  khai giảng tháng 9, 11, 1
- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0 (3 kỳ)
-Học hết lớp 12 GPA 7.0
(Guarantee lên các ngành Business)
-1,2,3,4,5, kỳ, khai giảng  tháng 9,11,3,6
-IELTS 5.0, không kỹ năng nào dưới 4.5 (3 kỳ)
-Bằng Đại học, Diploma, liên kết 7.0
£ 13.995
8 ONCAMPUS UCLAN 1/ Business
2/ Engineering and Physical Sciences
3/Humanities and social sciences
4/ Life sciences
 
-Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1
- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)
-Học hết lớp 11 GPA 7.0, hết lớp 12 GPA 5.0 
Chưa có -Học 2, 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1,3
- IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5(3 kỳ)
- Bằng Đại học/ Diploma
£ 12 750
5/ Medicine -Học 3 kỳ khai giảng tháng 9
- IELTS 6.0, Học hết lớp 12, 8.0 Hóa và Sinh
Chưa có Chưa có £ 17.850
9 ONCAMPUS HULL
 
1/ Business
2/ Engineering and Life Sciences
 
-Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1
- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)
-Học hết lớp 11 GPA 7.0, hết lớp 12 GPA 5.0 
-Học 3, 3.5, 4 kỳ;  khai giảng tháng 9, 11, 1
- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0 (3 kỳ)
-Học hết lớp 12 GPA 7.0
(Các ngành Engineering, Business)
 
-Học  3, 3.5, 4kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1,3,6
- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0(3 kỳ)
- Bằng Đại học 5.0/ Liên kết 7.0
 
£ 13 995
10 ONCAMPUS SUNDERLAND 1/ Business
2/ Engineering and Physical Sciences
3/Humanities and social sciences
4/ Life sciences
-Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1
- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)
-Học hết lớp 11 GPA 7.0
- Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1
- IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5.0 (3 kỳ)
-Học hết lớp 12 GPA 7.0
(Guarantee lên các ngành Business)
-Học 1,2, 3, 3.5, 4kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1,3,6
- IELTS 4.5, không có kỹ năng nào dưới 4.0(3 kỳ)
- Bằng Đại học 5.0/ Liên kết 7.0
£ 9900
11 ONCAMPUS READING 1/ Art and Design -Học 3, 3.5, 4 kỳ khai giảng tháng 9, 11, 1
- IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.0 (3 kỳ)
-Học hết lớp 11
Chưa có Chưa có £ 13.995
 
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com