Những lựa chọn bằng cấp ở Châu Âu

28-01-2015
Những lựa chọn bằng cấp ở Châu Âu

Với các Chương trình Cử nhân, Cao học và Tiến sĩ

Giáo dục Bậc cao ở Châu Âu được dựa trên hệ thống cấu trúc bằng cấp "LMD" – là chữ viết tắt của Licence (từ tiếng Pháp tương đương với bằng Cử nhân), Master (Cao học), và Doctorate (Tiến sĩ). Hệ thống LMD hiện nay được sử dụng rộng khắp trong Liên Minh Châu Âu (EU) và cho phép bạn chuyển tín chỉ và thiết lập sự tương đương về bằng đại học nước ngoài giữa các trường đại học hoặc hệ thống giáo dục của các quốc gia với nhau. Cấu trúc này được thiết kế nhằm tạo ra sự thuận tiện cho sinh viên quốc tế thuyên chuyển giữa EU và phần còn lại của thế giới.

Việc du học đại học, du học cao học ở Châu Âu, nhất là tại các trường đại học công lập, được tổ chức thành ba bậc căn bản, mỗi bậc tương ứng với một số tín chỉ ECTS (European Credit Transfer System - Hệ thống Thuyên chuyển Tín chỉ Châu Âu).
  • Bậc Cử nhân: tổng cộng 3-4 năm học (180 – 240 ECTS)
  • Bậc Cao học: tổng cộng 5 năm học (thêm 1 – 2 năm hay 90 – 120 ECTS sau khi hoàn tất bậc Cử nhân)
  • Bậc Tiến sĩ: tổng cộng 8 năm học và nghiên cứu (thêm 3 năm sau khi hoàn tất bậc Cao học)
Trong Liên Minh Châu Âu, sự công nhận các bằng cấp quốc tế dựa trên một hệ thống tín chỉ giáo dục chung gọi là tín chỉ ECTS. Tín chỉ ECTS có thể tích lũy và thuyên chuyển được. Vì vậy khi bạn chuyển từ một học viện ở Châu Âu sang một học viện khác, bạn sẽ luôn luôn được tính tín chỉ cho những gì mà bạn đã học qua.
Hệ thống bằng cấp rất đa dạng cho bậc cử nhân và sau cử nhân là một trong những ưu thế rất lớn của nền giáo dục Châu Âu. Mỗi bằng cấp đều tương ứng với một khóa học được ấn định chặt chẽ, vì vậy mỗi bằng cấp của Châu Âu đều có phần mô tả rất rõ ràng về những kiến thức mà bạn đã học và khả năng làm việc của bạn như thế nào.

Tổng quan các Bằng cấp Giáo dục Bậc cao ở Châu Âu

Ngoài các bằng Cử nhân, Cao học và Tiến sĩ theo truyền thống, còn có các chương trình học để lấy bằng nghề và bằng kỹ thuật, những chương trình cử nhân giảng dạy bằng Tiếng Anh, những chương trình Cao học kết hợp đa quốc gia và Cao học kép, cùng với các chương trình nghiên cứu ở nước ngoài và trao đổi sinh viên hợp tác với các trường đại học và tổ chức giáo dục của Mỹ.
Biểu đồ sau đây cung cấp những thông tin tổng quát sơ lược về nhiều loại bằng cấp giáo dục bậc cao được cấp bởi các cơ sở giáo dục bậc cao ở Châu Âu, vốn là kết quả của Tuyên cáo Bologna. Số năm được liệt kê cho mỗi bằng cấp trong biểu đồ là dựa vào số năm cần phải học sau khi tốt nghiệp trung học (thông thường là lớp 12).
IED Consultancy – Theo universityguideonline.org
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com