86 suất học bổng Tiến sĩ toàn phần đến Italia năm 2015-2016

11-05-2015
Khóa học Tiến sĩ được tài trợ toàn bộ học phí và phí sinh hoạt (14.187 euro/ năm) có thời gian 3 năm, trừ hai ngành “Biophysical Sciences” (Khoa học lý sinh) và “Neurosciences” (Khoa học thần kinh) có thời gian 4 năm.
 
Trường Đại học Scuola Normale Superiore dành 86 suất học bổng Tiến sĩ toàn phần cho sinh viên quốc tế, đến học tại 2 trường Đại học Pisa và Florence. Tất cả các khóa học sẽ bắt đầu vào 1/11/2015.
 
Ứng viên trúng tuyển phải vượt qua vòng xét hồ sơ và phỏng vấn.
 
Lĩnh vực xét học bổng: Học bổng được trao cho các lĩnh vực: Philosophy (triết học), Modern Literature and Philology (Văn học và Ngôn ngữ học hiện đại), Classics (Tác phẩm kinh điển), History of Art (Lịch sử Mỹ thuật), Modern and Contemporary History (Lịch sử đương đại và hiện đại), Physics (Vật lý), Condensed Matter Physics, Mathematics (Toán học), Financial Mathematics (Toán học tài chính), Methods and Models for Molecular Sciences (Phương pháp và Mô hình Khoa học nguyên tử), Neurosciences (Khoa học thần kinh), ...
 
86 suất học bổng Tiến sĩ toàn phần đến Italia năm 2015-2016
Trường Đại học Scuola Normale Superiore.
 
Số lượng học bổng: 86 suất học bổng. Trong đó:
 
Tại Pisa: Philosophy – 7, Modern Literature and Philology – 8, Classics – 6, History of Art -5, Modern and Contemporary History – 5, Physics – 7 , Condensed Matter Physics – 6 , Mathematics – 6 , Financial Mathematics – 5, Methods and Models for Molecular Sciences –4 , Neurosciences –5and Biophysical Sciences – 8.
 
Tại Florence: Renaissance Studies (joint degree with the National Institute for Renaissance Studies) – 4 and Political Science and Sociology (joint degree with the University of Bologna) – 10
 
Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm học phí, phí sinh hoạt (14,187 euro mỗi năm, miễn phí các bữa ăn).
 
Điều kiện xét học bổng: xem thêm website để biết thông tin chi tiết
 
Hạn cuối nộp đơn: 31/8/2015 cho kỳ học bắt đầu vào mùa Thu.
 
Hướng dẫn đăng ký: Ứng viên điền vào đơn đăng ký trực tuyến ở địa chỉ: https://serse.sns.it/en/
 
Lưu ý: Đơn đăng ký kèm theo:
  • Bản sao tài liệu công dân hợp lệ (công dân của các nước không thuộc Liên minh Châu Âu - kèm theo một bản sao hộ chiếu hợp lệ, bao gồm các trang có một bức ảnh, thông tin cá nhân, số hộ chiếu).
  • Một bản sơ yếu lý lịch ở dạng Europass – CV, kèm theo một bản tóm tắt bằng tiếng Anh, ứng viên không nôp bằng Thạc sĩ trước ngày hết hạn phải gửi một bản tóm tắt dài bằng tiếng Ý hoặc tiếng Anh (không quá 2.500 ký tự).
  • Bổ sung bằng tốt nghiệp hoặc giấy tờ tương đương liên quan đến kỳ thi và cấp độ đạt được. Công dân của các nước không thuộc Liên minh châu Âu và không thường trú tại Italy phải kèm theo giấy chứng nhận xác nhận việc sở hữu các bằng cấp; các ứng viên đã thu được một văn bằng ở mức độ tương đương tại một nước không thuộc Liên minh châu Âu phải kèm theo giấy chứng nhận đạt được mức độ dịch sang tiếng Anh (nếu ban đầu là ngôn ngữ khác).
  • Một bản sao ấn phẩm.
  • Các dự án nghiên cứu như mô tả tại hướng dẫn đăng ký.
 
Để biết thêm chi tiết, truy cập website: http://phd.sns.it/en/  
IED Consultancy theo sansangduhoc
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com