Tổng hợp chương trình học & học bổng của ONCAMPUS UK&EU

22-11-2017

 
 
 

 

Năm học 2017 – 2018, ONCAMPUS offer học bổng lên đến 30% học phí cho các học sinh giỏi học 3 kỳ.
 
Và Học bổng của các trường Đại học đối tác:
 
1/ London SouthBank University: Học phí đại học £ 12500/ năm
-  Cho sinh viên quốc tế Bậc Đại học £1000-3000/ mỗi năm,
- Cho sinh viên quốc tế, chương trình sau Đại học £1000, học bổng Vice Chancellor £1000-100% học phí.
- Với học sinh học Oncampus kết quả tốt, Merit scholarship 25%
   thông tin chi tiết xem tại: http://www.lsbu.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/oncampus-merit-scholarship
 
2/ Coventry University:
Học bổng tự động cho sinh viên quốc tế: £2000/ năm
 
3/ University of Hull:
  • Chương trình Đại học: Non science program: £ 3000 tự động/ mỗi năm, science program: £3500 tự động/ mỗi năm
  • Chương trình sau Đại học: £3500 tự động/ năm 
4/ Sunderland University:
  • Chương trình Đại học: £ 1500 tự động/ mỗi năm
  • Chương trình sau Đại học: £1000 tự động/ năm
 5/ UCLAN:
International student bursary £1000/ year
For ALL ONCAMPUS UCLan students achieving 60% or more, £2,000/ year + Early Payment Bursary of £300 also available.
http://www.uclan.ac.uk/study_here/fees_and_finance/international-bursaries.php
 
6/ ONCAMPUS AMSTERDAM
AUAS: The Holland Scholarship amounts to €5,000. Students will receive the scholarship in the first year of their studies.
he Holland Scholarship can only be awarded once.
http://www.amsterdamuas.com/education/practical-matters/nav/keys/onderwijs/item/holland-scholarship.html
UvA: Amsterdam Merit Scholarship: a limited number of scholarships for highly talented non-EU Bachelor’s applicants.
Amount awarded €6,000.
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/scholarships--tuition/scholarships-and-loans/faculty-scholarships/
economics-and-business/scholarships.html

 INTERNATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT
2N Dinh Bo Linh, Ward 15, Binh Thanh District, HCM City, Vietnam
Tel: (+84)8 7300 0234
Email: phuongdinh@interedu.com.vn
Hotline: 0933918868 (Ms Phuong) 
Website được thiết kế và phát triển bởi NETVNCO.com