$10,000 per Year Scholarship for Bachelor of Nursing!

Chương trình học bổng ASEAN Excellence Scholarship $10,000 cho mỗi năm học sẽ được áp dụng cho chương trình Bachelor of Nursing cho kỳ Semester 1, 2023...

Xem thêm

Chương trình Winter Camp – “Ăn Tết Tại Mỹ”

Chương trình Winter Camp – “Ăn Tết Tại Mỹ”: Đối tượng: học sinh từ 15 – 17 tuổi (tương đương lớp 9 đến lớp...

Xem thêm

Scholarship for Bachelor of Nursing in 2022 – The University of Newcastle, Australia

$10,000 per Year Scholarship for Bachelor of Nursing! University of Newcastle Australia bắt đầu có chương trình học bổng $10,000/năm ASEAN Excellence Scholarship cho...

Xem thêm

ILAC – International Language Academy of Canada

ILAC – International Language Academy of Canada ILAC – International Language Academy of Canada là trường đào tạo ngôn ngữ uy tín với hơn...

Xem thêm
Call Now Button