Chương trình học bổng ASEAN Excellence Scholarship $10,000 cho mỗi năm học sẽ được áp dụng cho chương trình Bachelor of Nursing cho kỳ Semester 1, 2023 (February 2023) sắp tới. Một số thông tin chính về chương trình. Một số thông tin trọng điểm về ngành Nursing tại University of Newcastle:

Thời gian học : 3 năm
Học phí : AU$37,450/năm
Yêu cầu tiếng Anh : IELTS Overall 7.0 (không kỹ năng nào dưới 7.0) hoặc các chứng chỉ tương đương
Thời gian thực tập : 800 giờ cho toàn bộ thời gian học tại campus bệnh viện (video Nursing at the Central Coast Clinical School)
Xếp hạng : Hạng 26 trên toàn thế giới theo ARWU 2021 và hạng 35 trên toàn thế giới theo QS Rankings Subject 2022

Ngoài mức học bổng $10,000/năm ASEAN Excellence Scholarship được áp dụng cho hầu hết tất cả chương trình tại Uni Newcastle trong năm 2023. Trường có thêm các suất học bổng lên đến $15,000/năm như sau:

Áp dụng cho các chương trình Bachelor of IT / Computer Science / Data Science và Master of IT / Business Analytics / Cyber Security / Data Science

Áp dụng cho các chương trình Master of Business Administration / Marketing / Finance / HR / Accounting / International Business

Ngoài ra còn thông tin nào cần được hỗ trợ, anh/chị vui lòng liên hệ IED Consultancy 

The University of Newcastle

University Drive, Callaghan NSW 2308, Australia

Ranked 192 in the world by QS World University Rankings 2023

Nursing at the Central Coast Clinical School – YouTube

Call Now Button