Hiện tại Tamwood đang có chương trình học bổng dành cho tất cả các học sinh. Ưu điểm khi học diploma tại Tamwood:

  1. Học sinh đảm bảo tìm được việc co-op
  2. Học sinh có thể chuyển tiếp tín chỉ qua gần 40 trường đại học hoặc cao đẳng là đối tác của Tamwood (Capilano U, Seneca, George Brown, Selkirk,…)
  3. Kì nhập học quanh năm Yêu cầu đầu vào thấp (IELTS 4.5-5.0).
  4. Học sinh được làm bài test miễn phí nếu chưa có IELTS

Call Now Button