Với các chương trình Làm việc và Học tập của Tamwood, bạn sẽ tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada, tạo mối liên hệ chiến lược trong ngành của bạn và phát triển các kỹ năng để nâng cao sơ ​​yếu lý lịch và khởi đầu sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên và diễn giả khách mời với kiến ​​thức thực tế. Và, bằng cách học tập tại Tamwood, bạn có thể đăng ký nhập học với trình độ nâng cao vào một trong những đối tác trong lộ trình học tập của chúng tôi. Sau khi hoàn thành chương trình của bạn tại trường cao đẳng / đại học đối tác liên thông, bạn sẽ đủ điều kiện để được cấp Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp.

Các chương trình này đã được phê duyệt bởi Chi nhánh các Cơ sở Đào tạo Tư nhân (PTIB) của Bộ Giáo dục Nâng cao và Đào tạo Kỹ năng.

Work + Study

Call Now Button