$10,000 per Year Scholarship for Bachelor of Nursing!

University of Newcastle Australia bắt đầu có chương trình học bổng $10,000/năm ASEAN Excellence Scholarship cho các sinh viên đến từ Đông Nam Á trong năm 2022 và áp dụng cho hầu hết tất cả chương trình (chỉ trừ một số chương trình Health Sciences).

IED cập nhật học bổng ASEAN Excellence Scholarship sẽ được áp dụng cho chương trình Bachelor of Nursing cho kỳ Semester 1, 2022 sắp tới.

Dưới đây là một số thông tin chính về chương trình:

  • Tên chương trình:             Bachelor of Nursing
  • Địa điểm:                           Newcastle (3 năm post-study work visa)

Central Coast (4 năm post-study work visa)

  • Thời gian học:                   3 năm
  • Kỳ nhập học:                     Semester 1 (21/02/2022)
  • Học phí:                             AU$ 35,560/năm – học bổng = AU$ 26,560/năm
  • Yêu cầu học thuật:           Tốt nghiệp từ các trường THPT chuyên và các trường THPT điểm tại Việt Nam hoặc các bằng cấp trung học quốc tế;

GPA Year 12  ≥ 7.5 / GPA ATAR ≥ 75 / IB ≥ 27

  • Yêu cầu tiếng Anh:           IELTS tất cả kỹ năng ≥ 7.0 (hoặc các chứng chỉ tương đương TOEFL, PTE)
  • Yêu cầu học bổng:           Bằng yêu cầu học thuật
  • Đặc điểm nổi bật  :           Nursing của Uni Newcastle được xếp hạng 26 trên toàn thế giới theo ARWU 2021

Các sinh viên sẽ có ít nhất 800 giờ thực tập trong các bệnh viện

94% sinh viên Nursing kiếm được công việc chỉ trong vòng 4 tháng sau khi tốt nghiệp

Call Now Button